MoneyDJ 基金我最通~世礦、新能源 該怎麼選?

近期原物料大反彈,世礦、新能源基金該怎麼選?

📌能源基金 👉 https://lihi1.com/8NYVc

📌天然資源基金👉 https://reurl.cc/NXna49

更多影音內容詳見 MoneyDJ TV 👉https://lihi1.com/THbyi