WHA邀請函 外交部不樂觀但積極爭取 (圖)

中央社
WHA邀請函 外交部不樂觀但積極爭取 (圖)

WHA邀請函 外交部不樂觀但積極爭取 (圖).

WHA邀請函 外交部不樂觀但積極爭取 (圖)

外交部20日表示,對於尚未收到世界衛生大會(WHA)邀情函一事,會持續向世界衛生組織(WHO)秘書處溝通,雖然目前面臨到一些挑戰,沒辦法太過樂觀,但會積極爭取全力以赴。中央社記者翟思嘉攝 106年4月20日

你可能還想看