【Yahoo論壇】道德經啓示錄:新冠疫災的心靈解藥

張宮熊(大學教授)
讀者投書

讀者投書:張宮熊(大學教授)

圖片來源:中央社
圖片來源:中央社

新冠肺炎(COVID-19)自中國武漢引爆以來如星火燎原般延燒全世界。這場突顯「人命」對決「人性」的戰爭,除了考驗著各國的生物科技能耐之外,更重要的是在考驗著人類的道德水平。

在疾病面前人類皆必須謙卑!因為病毒攻擊對象不分貴賤、不分人種。道德經44章說:「名與身孰親?身與貨孰多?得與亡孰病?是故甚愛必大費、多藏必厚亡。知足不辱、知止不殆,可以長久。」名聲與身體健康何者實在?生命與外在有形財產何者重要?知足感恩的就是不會得到羞辱,知道生活享受適可而止的人就不會感到欠缺,生命才能長久。看到各國老百姓因躲避疫情傖惶逃竄的景象,以及如殭屍般搶奪口罩、衞生紙的荒謬戱碼每天正在全球各地上演!應證了幾千年的文明在一場瘟疫面前,人性是何等的脆弱?

人間三月天,原本應該是北半球賞春的好時節,全球卻因為新冠肺炎疫情擴散而按下暫停鍵。各國的百姓也從一開始輕慢、懷疑,走到驚嚇、恐慌之中。中國與美德等先進國家也陸續研發特效藥,希望此波疫情可以早日走出高峰期,回歸正常運作。除了有形的疫苗外,人類似乎更需要的是心靈的解藥。唯有心定了才能夠平息一切外在的紛擾。心如何安定?唯有了解天道運行之理、環境運作之道,才是人心安定之鑰。

道德經41章説:「明道若昧,進道若退,夷道若颣;上德若谷,大白若辱,廣德若不足,建德若偷,質德若渝。大方無隅,大器晚成,大音希聲,大象無形,道隱無名。夫唯道,善貸且成。」光明之道好似曖昧;進取之道好似落後;平坦之道好似崎嶇;大德崇高好似低谷;質樸純真好似混濁。天道盛大而無名,唯有天道善於幫助萬物而成全萬物。天道不是艱深難懂而是人類太愛使小聰明,看不起簡單無形的天道了。

道德經4章說:「道冲而用之而不盈。淵兮似萬物之宗;挫其鋭、解其紛、和其光、同其塵,湛兮似或存。」天道看似虛幻,祂的作用卻沒有窮盡。祂深邃似海、淵源無限,如萬物的泉源。人類應該要挫掉鋒芒、消除糾紛、含斂光耀、混合塵土。「和光同塵」一句話點醒世人合於天道、與環境共存的道理。

人在公門好修行!作為擁有並支配資源的執政者,更應該記得老子提醒的:「聖人常善救人,故無棄人;常善救物,故無棄物。」(道德經27章)的道理。

老子更告誡為政者與一般老百姓:「絕聖棄智,民利百倍;絕仁棄義,民復孝慈;絕巧棄利,盜賊無有。此三者以為文不足,故令有所屬。見素抱樸,少私寡欲。」(道德經19章)為政者必須謹慎,拋棄聰明智巧,人民可以得到百倍的好處。拋棄仁義,人民可以恢復孝慈的天性。拋棄巧詐和貨利,盜賊也就沒有了。聖智、仁義、巧利三者全足巧飾,作為治理社會的病態的法則依然不夠。保持純潔樸實的本性、減少私慾雜念才是正途!

庚者更也,也就是更迭變化的意思;子者始也。今年時值庚子年,也就是一個全新十年世代的開始。歷經新冠肺炎一疫,期待人類文明向上提升而非向下沉淪。「和光同塵」人類若能合於天道、與環境共存,大同世界就不遠了。

______________

【Yahoo論壇】係網友、專家的意見交流平台,文章僅反映作者意見,不代表Yahoo奇摩立場 >>> 投稿去

你可能還想看